Over Ons

Bijgewerkt: zondag 18-02-2024 Nieuwe foto's uit de tuin en een nieuwe pc tip

Ontstaan van Nijemirdum

Tip’s en Trucs

Tuin

Video’s

Oude Foto’s

Andere video’s

Bestuur en Redaktie

Downloads

Op deze pagina kunt u het nieuwste exemplaar van "Doarpsnijs" als PDF downloaden, door met de linker muisknop op de link te klikken en dan rechtsboven te kiezen voor downloaden (in Chrome) en in Microsoft Edge en Firefox te kiezen voor opslaan. Ook kunt u “Doarpsnijs” van 2023 nog lezen/downloaden. 2023 2024 Maand Nummer pdf Groot Nummer pdf Groot januari Doarpsnijs 469 pdf 3.96 MB Doarpsnijs 480 pdf 155 MB februari Doarpsnijs 470 pdf 1.36 MB maart Doarpsnijs 471 pdf 3.09 MB april Doarpsnijs 472 pdf 1.17 MB mei Doarpsnijs 473 pdf 2.61 MB juni Doarpsnijs 474 pdf 2.04 MB juli / augustus Doarpsnijs 475 pdf 2.13 MB september Doarpsnijs 476 pdf 2.66 MB oktober Doarpsnijs 477 pdf 1.90 MB november Doarpsnijs 478 pdf 1.98 MB december Doarpsnijs 479 pdf 1.10 MB Woonvisie In overleg met dorpsbelang van Nijemirdum is de werkgroep “Wenje” per 24 november 2009 overgegaan tot het oprichten van een stichting met de naam “Stichting Wenje Nijemardum” Lees of download hier de woonvisie "Wenje yn Nijemardum" Om een pdf bestand te lezen heeft u een pdf-reader nodig, bv. Adobe Acrobat of het veel kleinere Foxit Reader, klik op de link om het programma te downloaden
Agenda

Sponsors

Contact

Vul het formulier in door op bovenstaande knop te klikken

Tuin fotoalbum

De foto’s uit onze tuin worden regelmatig vernieuwd
Gerlof Otter heeft een kanaal op youtube. Er staan ook video's op van het dorpsfeest en de vrijmarkt. Als je www.youtube.com intypt staat er bovenaan een zoekvenster. Je vult GerlofO in en je komt dan bij zijn video's. Ook kun je zoeken op Nijemirdum of Dorpsfeest. Ook muziek er daar te vinden, je typt maar een groep of muzikant in en je kunt ze bekijken en beluisteren. Gerlof heeft nog heel veel videomateriaal en zal daar steeds iets anders van op youtube zetten. Op deze pagina wordt zo nu en dan een andere video van Gerlof Otter geplaatst.
Onthulling Gedenkpaneel Hege Gerzen 14 10 2021
“Doarpsnijs” is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982. Kopij foar “Doarpsnijs” kin oant in wike foar de ferskining ynlevere wurde, dus oant de op ien nei lêste tongersdei fan ‘e moanne. Op dy dei is der in redaksjegearkomste en wurdt it krantsje gearstald. De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei 49 571310 Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a 572278 Annie de Kleine Lyklamawei 34 571364 Jantsje Akkerman Lyklamawei 27 571889 Coby Hospes Lyklamawei 23 0641696781 Rianne Witteveen Wytlansdykje 10 illustrator Sjoukje Kramer Wissebuurt 12 yn elkoarsetter E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com It bestjoer fan Doarpsbelang: Paul Rienstra (voorz) Lyklamawei 39 571652 Jelle Zijlstra (secr) Lyklamawei 4 0654612587 Dorpebelangnijemirdum@gmail.com Tom Wezepoel Lyklamawei 55 0620775676 (penningmeester, bankrek. NL30.RABO.0305.2441.59) Froukje Prins Hege Bouwen 16 593776 Thys Laffra Omrin 4 571551 Tiny Wildschut Lyklamawei 16 571619 Mieke Koot Lyklamawei 36 0654238830 E-mailadres buurtplysje: patrick.bottinga@politie.nl of www.politie.nl Kontaktpersoan gemeente: r.zijlstra@defryskemarren.nl tel: 0620548535 of www.defryskemarren.nl/melding
Doarpsnijs 480 januari 2024
Lees hier het nieuwste nummer van Doarpsnijs
Tanksij de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Harmen & Lieske Bangma Camping De Groninger Albert & Jeannet Bekedam Vakantiewoningen en groepsaccomodatie Bauke en Hedwig Beukens Garant Zaden Bed & Breakfast Lyklamastate Kamers en appartementen Kim van den Brom Total Support For Marine Jan Buma Buma Handel Ortwin Dellevoet Lopifit Gaasterland Johan A. Dijkstra Dierenarts Jelle Eppinga Boomkwekerij Runia Fourage BV Veevoeders Ede Groenhof Transportbedrijf / Verhuizingen Halbe Hielkema Bouw- en onderhoudsbedrijf Atze Hoekstra Douwe Hoekstra Kraanverhuur en Transport Tryntsje de Jong-Rienstra Kapsalon Tryntsje Mieke Koot Generatiethuis Koen Maronier Jachtwerf Maronier Lemmer Cees & Johannes v.d. Meer Van der Meer Mechanisatie Gebroeders Postma BHP Funderingstechniek Hendrik Postma Motorenreviesie / reparatie Marijke Postma Kniphúske kapsalon en nagelstudio Jan-Dirk van der Tol Feedtuber B.V. Runia Transport Nijemirdum Transportbedrijf Ruerd Vellinga Vellinga Werkschoenen en Kleding Annoesjka de Vries Pedicure De Vries Slagerij Oudemirdum Ilse Wezepoel Snuffelplezier Rianne Witteveen Dsign & printmkr De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e moanne by de minsken thús komt.

Weblinks

Een filmpje uit Brandpunt uit 1990 van de dodenherdenking door de kinderen uit de hoogste groep van de Basisschool uit Nijemirdum
De opening van de Omrin in Nijemirdum uit 1991
Dorpsfilm van Nijemirdum uit 1969
bijgewerkt
Hoe herken je Spyware? deel 1 Bijna acht op de tien internetters met een breedbandverbinding zegt wel eens last te hebben gehad van spyware. Vaak is het voor de gemiddelde gebruiker niet duidelijk dat de computer vreemd gedrag vertoont vanwege spyware. We zetten daarom de belangrijkste symptomen van spyware voor je op een rijtje – verwacht dus geen oplossingen. Immers pas als je diagnose juist is, kun je beginnen aan de remedie. 1) De opstart- of zoekpagina van je browser gaat naar een andere pagina dan je hebt ingesteld. Een bekende ‘gekaapte’ startpagina is 'http://www.searchportal.info/10031/'. Deze wordt veroorzaakt door spyware. Als je probeert de instellingen van je startpagina terug te zetten naar bijvoorbeeld planet.nl, dan zal toch deze searchportal weer terugkeren. Niet alle antispyware kan deze spyware automatisch verwijderen. Je zult je systeem dus handmatig moeten gaan herstellen. Maak je gebruik van de gratis tool HijackThis (alleen aan te raden voor gevorderde gebruikers, omdat je bij verkeerd gebruik je instellingen kunt aantasten), dan zul je in de logfiles regels tegenkomen waarin de url van de searchportal staat vermeld, bijvoorbeeld (R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.searchportal.info/10031). Alleen het verwijderen van deze regel is overigens ontoereikend om het probleem adequaat op te lossen. 2) Een ander symptoom dat wijst op aanwezigheid van spyware op je pc is het continu openspringen van pop-ups als je aan het surfen bent. Natuurlijk zijn er ook sites die pop- ups vertonen. Als je echter met spyware bent besmet die de pop-ups aanstuurt, dan wordt je eronder bedolven. Wegklikken heeft vaak geen zin; ze komen binnen de kortste keren weer terug. Het lijkt alsof je een gevecht voert tegen een zevenkoppige draak; als je bij het dier een kop eraf hakt, groeit die vanzelf weer aan. Het gebruik van pop-upkillers lost vaak ook niks op. Bekend zijn de pop-ups met sex- of gokadvertenties. Voorheen was Gator ook een pop- upplaag, maar sinds dat bedrijf door het leven gaat als Claria, zeggen ze hun leven te hebben gebeterd .

Over Ons

Ontstaan van Nijemirdum

Tip’s en Trucs

Tuin

Video’s

Oude Foto’s

Andere video’s

Bestuur en Redaktie

Downloads

Op deze pagina kunt u het nieuwste exemplaar van "Doarpsnijs" als PDF downloaden, 2024 Maand Nummer pdf Groot januari Doarpsnijs 480 pdf 155 MB februari maart april mei juni juli / augustus september oktober november december Woonvisie In overleg met dorpsbelang van Nijemirdum is de werkgroep “Wenje” per 24 november 2009 overgegaan tot het oprichten van een stichting met de naam “Stichting Wenje Nijemardum” Lees of download hier de woonvisie "Wenje yn Nijemardum"
Agenda

Sponsors

Contact

Vul het formulier in door op de knop contact te klikken
De foto’s uit onze tuin worden regelmatig vernieuwd

Tuin fotoalbum

Gerlof Otter heeft een kanaal op youtube. Er staan ook video's op van het dorpsfeest en de vrijmarkt. Als je www.youtube.com intypt staat er bovenaan een zoekvenster. Je vult GerlofO in en je komt dan bij zijn video's. Ook kun je zoeken op Nijemirdum of Dorpsfeest. Ook muziek er daar te vinden, je typt maar een groep of muzikant in en je kunt ze bekijken en beluisteren. Gerlof heeft nog heel veel videomateriaal en zal daar steeds iets anders van op youtube zetten. Op deze pagina wordt zo nu en dan een andere video van Gerlof Otter geplaatst.
Onthulling Gedenkpaneel Hege Gerzen 14 10 2021
“Doarpsnijs” is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982. Kopij foar “Doarpsnijs” kin oant in wike foar de ferskining ynlevere wurde, dus oant de op ien nei lêste tongersdei fan ‘e moanne. Op dy dei is der in redaksjegearkomste en wurdt it krantsje gearstald. De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei 49 571310 Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a 572278 Annie de Kleine Lyklamawei 34 571364 Jantsje Akkerman Lyklamawei 27 571889 Coby Hospes Lyklamawei 23 0641696781 Rianne Witteveen Wytlansdykje 10 illustrator Sjoukje Kramer Wissebuurt 12 yn elkoarsetter E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com It bestjoer fan Doarpsbelang: Paul Rienstra (voorz) Lyklamawei 39 571652 Jelle Zijlstra (secr) Lyklamawei 4 0654612587 Dorpebelangnijemirdum@gmail.com Tom Wezepoel Lyklamawei 55 0620775676 (penningmeester, bankrek. NL30.RABO.0305.2441.59) Froukje Prins Hege Bouwen 16 593776 Thys Laffra Omrin 4 571551 Tiny Wildschut Lyklamawei 16 571619 Mieke Koot Lyklamawei 36 0654238830 E-mailadres buurtplysje: patrick.bottinga@politie.nl of www.politie.nl Kontaktpersoan gemeente: r.zijlstra@defryskemarren.nl tel: 0620548535 of www.defryskemarren.nl/melding
Lees hier het nieuwste nummer van Doarpsnijs
Doarpsnijs 480 januari 2024
Tanksij de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Harmen & Lieske Bangma Camping De Groninger Albert & Jeannet Bekedam Vakantiewoningen en groepsaccomodatie Bauke en Hedwig Beukens Garant Zaden Bed & Breakfast Lyklamastate Kamers en appartementen Kim van den Brom Total Support For Marine Jan Buma Buma Handel Ortwin Dellevoet Lopifit Gaasterland Johan A. Dijkstra Dierenarts Jelle Eppinga Boomkwekerij Runia Fourage BV Veevoeders Runia Fourage BV Veevoeders Ede Groenhof Transportbedrijf / Verhuizingen Halbe Hielkema Bouw- en onderhoudsbedrijf Atze Hoekstra Douwe Hoekstra Kraanverhuur en Transport Tryntsje de Jong-Rienstra Kapsalon Tryntsje Mieke Koot Generatiethuis Koen Maronier Jachtwerf Maronier Lemmer Cees & Johannes v.d. Meer Van der Meer Mechanisatie Gebroeders Postma BHP Funderingstechniek Hendrik Postma Motorenreviesie / reparatie Marijke Postma Kniphúske kapsalon en nagelstudio Jan-Dirk van der Tol Feedtuber B.V. Runia Transport Nijemirdum Transportbedrijf Ruerd Vellinga Vellinga Werkschoenen en Kleding Annoesjka de Vries Pedicure De Vries Slagerij Oudemirdum Ilse Wezepoel Snuffelplezier Rianne Witteveen Dsign & printmkr De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e moanne by de minsken thús komt.

Weblinks

Een filmpje uit Brandpunt uit 1990 van de dodenherdenking door de kinderen uit de hoogste groep van de School van Nijemirdum
Een filmpje uit 1991 van de opening van de Omrin in Nijemirdum
Dorpsfilm uit 1969
Nijemardum.nl
Hoe herken je Spyware? deel 1 Bijna acht op de tien internetters met een breedbandverbinding zegt wel eens last te hebben gehad van spyware. Vaak is het voor de gemiddelde gebruiker niet duidelijk dat de computer vreemd gedrag vertoont vanwege spyware. We zetten daarom de belangrijkste symptomen van spyware voor je op een rijtje – verwacht dus geen oplossingen. Immers pas als je diagnose juist is, kun je beginnen aan de remedie. 1) De opstart- of zoekpagina van je browser gaat naar een andere pagina dan je hebt ingesteld. Een bekende ‘gekaapte’ startpagina is 'http://www.searchportal.info/10031/'. Deze wordt veroorzaakt door spyware. Als je probeert de instellingen van je startpagina terug te zetten naar bijvoorbeeld planet.nl, dan zal toch deze searchportal weer terugkeren. Niet alle antispyware kan deze spyware automatisch verwijderen. Je zult je systeem dus handmatig moeten gaan herstellen. Maak je gebruik van de gratis tool HijackThis (alleen aan te raden voor gevorderde gebruikers, omdat je bij verkeerd gebruik je instellingen kunt aantasten), dan zul je in de logfiles regels tegenkomen waarin de url van de searchportal staat vermeld, bijvoorbeeld (R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.searchportal.info/10031). Alleen het verwijderen van deze regel is overigens ontoereikend om het probleem adequaat op te lossen. 2) Een ander symptoom dat wijst op aanwezigheid van spyware op je pc is het continu openspringen van pop-ups als je aan het surfen bent. Natuurlijk zijn er ook sites die pop-ups vertonen. Als je echter met spyware bent besmet die de pop- ups aanstuurt, dan wordt je eronder bedolven. Wegklikken heeft vaak geen zin; ze komen binnen de kortste keren weer terug. Het lijkt alsof je een gevecht voert tegen een zevenkoppige draak; als je bij het dier een kop eraf hakt, groeit die vanzelf weer aan. Het gebruik van pop-upkillers lost vaak ook niks op. Bekend zijn de pop-ups met sex- of gokadvertenties. Voorheen was Gator ook een pop-upplaag, maar sinds dat bedrijf door het leven gaat als Claria, zeggen ze hun leven te hebben gebeterd .