Over Ons

Bijgewerkt: zondag 14 juli 2024 Nieuwe foto's uit de tuin

Ontstaan van Nijemirdum

Tip’s en Trucs

Tuin

Video’s

Oude Foto’s

Andere video’s

Bestuur en Redaktie

Downloads

Op deze pagina kunt u het nieuwste exemplaar van "Doarpsnijs" als PDF downloaden, door met de linker muisknop op de link te klikken en dan rechtsboven te kiezen voor downloaden (in Chrome) en in Microsoft Edge en Firefox te kiezen voor opslaan. Ook kunt u “Doarpsnijs” van 2023 nog lezen/downloaden. 2023 2024 Maand Nummer pdf Groot Nummer pdf Groot januari Doarpsnijs 469 pdf 3.96 MB Doarpsnijs 480 pdf 1.55 MB februari Doarpsnijs 470 pdf 1.36 MB Doarpsnijs 481 pdf 2.23 MB maart Doarpsnijs 471 pdf 3.09 MB Doarpsnijs 482 pdf 1.74 MB april Doarpsnijs 472 pdf 1.17 MB Doarpsnijs 483 pdf 1.26 MB mei Doarpsnijs 473 pdf 2.61 MB Doarpsnijs 484 pdf 1.40 MB juni Doarpsnijs 474 pdf 2.04 MB Doarpsnijs 485 pdf 1.75 MB juli / augustus Doarpsnijs 475 pdf 2.13 MB september Doarpsnijs 476 pdf 2.66 MB oktober Doarpsnijs 477 pdf 1.90 MB november Doarpsnijs 478 pdf 1.98 MB december Doarpsnijs 479 pdf 1.10 MB Woonvisie In overleg met dorpsbelang van Nijemirdum is de werkgroep “Wenje” per 24 november 2009 overgegaan tot het oprichten van een stichting met de naam “Stichting Wenje Nijemardum” Lees of download hier de woonvisie "Wenje yn Nijemardum" Om een pdf bestand te lezen heeft u een pdf-reader nodig, bv. Adobe Acrobat of het veel kleinere Foxit Reader, klik op de link om het programma te downloaden
Agenda

Sponsors

Contact

Tuin fotoalbum

De foto’s uit onze tuin worden regelmatig vernieuwd
Gerlof Otter heeft een kanaal op youtube. Er staan ook video's op van het dorpsfeest en de vrijmarkt. Als je www.youtube.com intypt staat er bovenaan een zoekvenster. Je vult GerlofO in en je komt dan bij zijn video's. Ook kun je zoeken op Nijemirdum of Dorpsfeest. Ook muziek er daar te vinden, je typt maar een groep of muzikant in en je kunt ze bekijken en beluisteren. Gerlof heeft nog heel veel videomateriaal en zal daar steeds iets anders van op youtube zetten. Op deze pagina wordt zo nu en dan een andere video van Gerlof Otter geplaatst.
Onthulling Gedenkpaneel Hege Gerzen 14 10 2021
Het klembord van Windows 03 Als u op uw pc aan het werk bent, dan meldt Windows u soms ineens dat er wat op het klembord staat en wat u ermee wilt. Maar wat het klembord nou werkelijk is, dat zal wellicht ook u nooit helemaal duidelijk geworden zijn. Wat is het klembord precies? En wat kunt u er allemaal mee? Dat gaat dit artikel u duidelijk maken. Tevens laten we u zien hoe u gebruik maakt van het handige klembordgeschiedenis. Zodra u de knop Inschakelen hebt geklikt, hebt u klembordgeschiedenis tot u beschikking. Het klembord zal u melden dat het leeg is en dat u meerdere items naar het klembord kan gaan kopiren. En precies dat is nieuw. Want voorheen kon u altijd maar één ding op het klembord plaatsen en nu meerdere. Dat betekent bijvoorbeeld dat u een stuk tekst uit een Word-document kunt kopiren en vervolgens wat gegevens van een webpagina en wat cijfers uit een Excel- werkblad en alles zal netjes op het klembord worden geplaatst. Alles wat u nadat het kopiren en knippen gedaan is nog hoeft te doen is naar de toepassing gaan waar u wat u gekopieerd en geknipt hebt wilt plakken en vervolgens: 1e De toetsencombinatie Windows-toets+V te drukken. 2e U krijgt dan het klembord te zien met daarop de items die op het klembord geparkeerd zijn. 3e Klik in het klembord op het item dat u wilt plakken en Windows zal er vervolgens voor zorgen dat item geplakt wordt op de plek die u hebt aangegeven. Bijvoorbeeld door op die plek de cursor te plaatsen.
“Doarpsnijs” is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982. Kopij foar “Doarpsnijs” kin oant in wike foar de ferskining ynlevere wurde, dus oant de op ien nei lêste tongersdei fan ‘e moanne. Op dy dei is der in redaksjegearkomste en wurdt it krantsje gearstald. De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei 49 571310 Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a 572278 Annie de Kleine Lyklamawei 34 571364 Jantsje Akkerman Lyklamawei 27 571889 Coby Hospes Lyklamawei 23 0641696781 Rianne Witteveen Wytlansdykje 10 illustrator Sjoukje Kramer Wissebuurt 12 yn elkoarsetter E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com It bestjoer fan Doarpsbelang: Paul Rienstra (voorz) Lyklamawei 39 571652 Jelle Zijlstra (secr) Lyklamawei 4 0654612587 Dorpebelangnijemirdum@gmail.com Tom Wezepoel Lyklamawei 55 0620775676 (penningmeester, bankrek. NL30.RABO.0305.2441.59) Jelle Siemonsma Nij-Amerika 16 Thys Laffra Omrin 4 571551 Tiny Wildschut Lyklamawei 16 571619 Mieke Koot Lyklamawei 36 0654238830 E-mailadres buurtplysje: patrick.bottinga@politie.nl of www.politie.nl Kontaktpersoan gemeente: r.zijlstra@defryskemarren.nl tel: 0620548535 of www.defryskemarren.nl/melding
Doarpsnijs 485 juni 2024
Lees hier het nieuwste nummer van Doarpsnijs
Tanksij de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Harmen & Lieske Bangma Camping De Groninger Albert & Jeannet Bekedam Vakantiewoningen en groepsaccomodatie Bauke en Hedwig Beukens Garant Zaden Bed & Breakfast Lyklamastate Kamers en appartementen Kim van den Brom Total Support For Marine Jan Buma Buma Handel Ortwin Dellevoet Lopifit Gaasterland Johan A. Dijkstra Dierenarts Jelle Eppinga Boomkwekerij Runia Fourage BV Veevoeders Ede Groenhof Transportbedrijf / Verhuizingen Halbe Hielkema Bouw- en onderhoudsbedrijf Atze Hoekstra Douwe Hoekstra Kraanverhuur en Transport Tryntsje de Jong-Rienstra Kapsalon Tryntsje Mieke Koot Generatiethuis Koen Maronier Jachtwerf Maronier Lemmer Cees & Johannes v.d. Meer Van der Meer Mechanisatie Gebroeders Postma BHP Funderingstechniek Hendrik Postma Motorenreviesie / reparatie Marijke Postma Kniphúske kapsalon en nagelstudio Jan-Dirk van der Tol Feedtuber B.V. Runia Transport Nijemirdum Transportbedrijf Ruerd Vellinga Vellinga Werkschoenen en Kleding Annoesjka de Vries Pedicure De Vries Slagerij Oudemirdum Ilse Wezepoel Snuffelplezier Rianne Witteveen Dsign & printmkr De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e moanne by de minsken thús komt.

Weblinks

Een filmpje uit Brandpunt uit 1990 van de dodenherdenking door de kinderen uit de hoogste groep van de Basisschool uit Nijemirdum
De opening van de Omrin in Nijemirdum uit 1991
Dorpsfilm van Nijemirdum uit 1969
bijgewerkt

Over Ons

Ontstaan van Nijemirdum

Tip’s en Trucs

Tuin

Video’s

Oude Foto’s

Andere video’s

Bestuur en Redaktie

Downloads

Op deze pagina kunt u het nieuwste exemplaar van "Doarpsnijs" als PDF downloaden, 2024 Maand Nummer pdf Groot januari Doarpsnijs 480 pdf 1.55 MB februari Doarpsnijs 481 pdf 2.23 MB maart Doarpsnijs 482 pdf 1.74 MB april Doarpsnijs 483 pdf 1.36 MB mei Doarpsnijs 484 pdf 1.40 MB juni Doarpsnijs 485 pdf 2.75 MB juli / augustus september oktober november december Woonvisie In overleg met dorpsbelang van Nijemirdum is de werkgroep “Wenje” per 24 november 2009 overgegaan tot het oprichten van een stichting met de naam “Stichting Wenje Nijemardum” Lees of download hier de woonvisie "Wenje yn Nijemardum"
Agenda

Sponsors

Contact

De foto’s uit onze tuin worden regelmatig vernieuwd

Tuin fotoalbum

Gerlof Otter heeft een kanaal op youtube. Er staan ook video's op van het dorpsfeest en de vrijmarkt. Als je www.youtube.com intypt staat er bovenaan een zoekvenster. Je vult GerlofO in en je komt dan bij zijn video's. Ook kun je zoeken op Nijemirdum of Dorpsfeest. Ook muziek er daar te vinden, je typt maar een groep of muzikant in en je kunt ze bekijken en beluisteren. Gerlof heeft nog heel veel videomateriaal en zal daar steeds iets anders van op youtube zetten. Op deze pagina wordt zo nu en dan een andere video van Gerlof Otter geplaatst.
Onthulling Gedenkpaneel Hege Gerzen 14 10 2021
Het klembord van Windows 03 Als u op uw pc aan het werk bent, dan meldt Windows u soms ineens dat er wat op het klembord staat en wat u ermee wilt. Maar wat het klembord nou werkelijk is, dat zal wellicht ook u nooit helemaal duidelijk geworden zijn. Wat is het klembord precies? En wat kunt u er allemaal mee? Dat gaat dit artikel u duidelijk maken. Tevens laten we u zien hoe u gebruik maakt van het handige klembordgeschiedenis. Zodra u de knop Inschakelen hebt geklikt, hebt u klembordgeschiedenis tot u beschikking. Het klembord zal u melden dat het leeg is en dat u meerdere items naar het klembord kan gaan kopiren. En precies dat is nieuw. Want voorheen kon u altijd maar één ding op het klembord plaatsen en nu meerdere. Dat betekent bijvoorbeeld dat u een stuk tekst uit een Word-document kunt kopiren en vervolgens wat gegevens van een webpagina en wat cijfers uit een Excel- werkblad en alles zal netjes op het klembord worden geplaatst. Alles wat u nadat het kopiren en knippen gedaan is nog hoeft te doen is naar de toepassing gaan waar u wat u gekopieerd en geknipt hebt wilt plakken en vervolgens: 1e De toetsencombinatie Windows-toets+V te drukken. 2e U krijgt dan het klembord te zien met daarop de items die op het klembord geparkeerd zijn. 3e Klik in het klembord op het item dat u wilt plakken en Windows zal er vervolgens voor zorgen dat item geplakt wordt op de plek die u hebt aangegeven. Bijvoorbeeld door op die plek de cursor te plaatsen.
“Doarpsnijs” is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982. Kopij foar “Doarpsnijs” kin oant in wike foar de ferskining ynlevere wurde, dus oant de op ien nei lêste tongersdei fan ‘e moanne. Op dy dei is der in redaksjegearkomste en wurdt it krantsje gearstald. De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei 49 571310 Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a 572278 Annie de Kleine Lyklamawei 34 571364 Jantsje Akkerman Lyklamawei 27 571889 Coby Hospes Lyklamawei 23 0641696781 Rianne Witteveen Wytlansdykje 10 illustrator Sjoukje Kramer Wissebuurt 12 yn elkoarsetter E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com It bestjoer fan Doarpsbelang: Paul Rienstra (voorz) Lyklamawei 39 571652 Jelle Zijlstra (secr) Lyklamawei 4 0654612587 Dorpebelangnijemirdum@gmail.com Tom Wezepoel Lyklamawei 55 0620775676 (penningmeester, bankrek. NL30.RABO.0305.2441.59) Jelle Siemonsma Nij-Amerika 16 Thys Laffra Omrin 4 571551 Tiny Wildschut Lyklamawei 16 571619 Mieke Koot Lyklamawei 36 0654238830 E-mailadres buurtplysje: patrick.bottinga@politie.nl of www.politie.nl Kontaktpersoan gemeente: r.zijlstra@defryskemarren.nl tel: 0620548535 of www.defryskemarren.nl/melding
Lees hier het nieuwste nummer van Doarpsnijs
Doarpsnijs 485 juni 2024
Tanksij de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Harmen & Lieske Bangma Camping De Groninger Albert & Jeannet Bekedam Vakantiewoningen en groepsaccomodatie Bauke en Hedwig Beukens Garant Zaden Bed & Breakfast Lyklamastate Kamers en appartementen Kim van den Brom Total Support For Marine Jan Buma Buma Handel Ortwin Dellevoet Lopifit Gaasterland Johan A. Dijkstra Dierenarts Jelle Eppinga Boomkwekerij Runia Fourage BV Veevoeders Ede Groenhof Transportbedrijf / Verhuizingen Halbe Hielkema Bouw- en onderhoudsbedrijf Atze Hoekstra Douwe Hoekstra Kraanverhuur en Transport Tryntsje de Jong-Rienstra Kapsalon Tryntsje Mieke Koot Generatiethuis Koen Maronier Jachtwerf Maronier Lemmer Cees & Johannes v.d. Meer Van der Meer Mechanisatie Gebroeders Postma BHP Funderingstechniek Hendrik Postma Motorenreviesie / reparatie Marijke Postma Kniphúske kapsalon en nagelstudio Jan-Dirk van der Tol Feedtuber B.V. Runia Transport Nijemirdum Transportbedrijf Ruerd Vellinga Vellinga Werkschoenen en Kleding Annoesjka de Vries Pedicure De Vries Slagerij Oudemirdum Ilse Wezepoel Snuffelplezier Rianne Witteveen Dsign & printmkr De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e moanne by de minsken thús komt.

Weblinks

Een filmpje uit Brandpunt uit 1990 van de dodenherdenking door de kinderen uit de hoogste groep van de School van Nijemirdum
Een filmpje uit 1991 van de opening van de Omrin in Nijemirdum
Dorpsfilm uit 1969
Nijemardum.nl