Over Ons

Bijgewerkt: zondag 9 juni 2024 Nieuwe foto's uit de tuin en een nieuwe computer tip

Ontstaan van Nijemirdum

Tip’s en Trucs

Tuin

Video’s

Oude Foto’s

Andere video’s

Bestuur en Redaktie

Downloads

Op deze pagina kunt u het nieuwste exemplaar van "Doarpsnijs" als PDF downloaden, door met de linker muisknop op de link te klikken en dan rechtsboven te kiezen voor downloaden (in Chrome) en in Microsoft Edge en Firefox te kiezen voor opslaan. Ook kunt u “Doarpsnijs” van 2023 nog lezen/downloaden. 2023 2024 Maand Nummer pdf Groot Nummer pdf Groot januari Doarpsnijs 469 pdf 3.96 MB Doarpsnijs 480 pdf 1.55 MB februari Doarpsnijs 470 pdf 1.36 MB Doarpsnijs 481 pdf 2.23 MB maart Doarpsnijs 471 pdf 3.09 MB Doarpsnijs 482 pdf 1.74 MB april Doarpsnijs 472 pdf 1.17 MB Doarpsnijs 483 pdf 1.26 MB mei Doarpsnijs 473 pdf 2.61 MB Doarpsnijs 484 pdf 1.40 MB juni Doarpsnijs 474 pdf 2.04 MB juli / augustus Doarpsnijs 475 pdf 2.13 MB september Doarpsnijs 476 pdf 2.66 MB oktober Doarpsnijs 477 pdf 1.90 MB november Doarpsnijs 478 pdf 1.98 MB december Doarpsnijs 479 pdf 1.10 MB Woonvisie In overleg met dorpsbelang van Nijemirdum is de werkgroep “Wenje” per 24 november 2009 overgegaan tot het oprichten van een stichting met de naam “Stichting Wenje Nijemardum” Lees of download hier de woonvisie "Wenje yn Nijemardum" Om een pdf bestand te lezen heeft u een pdf-reader nodig, bv. Adobe Acrobat of het veel kleinere Foxit Reader, klik op de link om het programma te downloaden
Agenda

Sponsors

Contact

Tuin fotoalbum

De foto’s uit onze tuin worden regelmatig vernieuwd
Gerlof Otter heeft een kanaal op youtube. Er staan ook video's op van het dorpsfeest en de vrijmarkt. Als je www.youtube.com intypt staat er bovenaan een zoekvenster. Je vult GerlofO in en je komt dan bij zijn video's. Ook kun je zoeken op Nijemirdum of Dorpsfeest. Ook muziek er daar te vinden, je typt maar een groep of muzikant in en je kunt ze bekijken en beluisteren. Gerlof heeft nog heel veel videomateriaal en zal daar steeds iets anders van op youtube zetten. Op deze pagina wordt zo nu en dan een andere video van Gerlof Otter geplaatst.
Onthulling Gedenkpaneel Hege Gerzen 14 10 2021
“Doarpsnijs” is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982. Kopij foar “Doarpsnijs” kin oant in wike foar de ferskining ynlevere wurde, dus oant de op ien nei lêste tongersdei fan ‘e moanne. Op dy dei is der in redaksjegearkomste en wurdt it krantsje gearstald. De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei 49 571310 Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a 572278 Annie de Kleine Lyklamawei 34 571364 Jantsje Akkerman Lyklamawei 27 571889 Coby Hospes Lyklamawei 23 0641696781 Rianne Witteveen Wytlansdykje 10 illustrator Sjoukje Kramer Wissebuurt 12 yn elkoarsetter E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com It bestjoer fan Doarpsbelang: Paul Rienstra (voorz) Lyklamawei 39 571652 Jelle Zijlstra (secr) Lyklamawei 4 0654612587 Dorpebelangnijemirdum@gmail.com Tom Wezepoel Lyklamawei 55 0620775676 (penningmeester, bankrek. NL30.RABO.0305.2441.59) Jelle Siemonsma Nij-Amerika 16 Thys Laffra Omrin 4 571551 Tiny Wildschut Lyklamawei 16 571619 Mieke Koot Lyklamawei 36 0654238830 E-mailadres buurtplysje: patrick.bottinga@politie.nl of www.politie.nl Kontaktpersoan gemeente: r.zijlstra@defryskemarren.nl tel: 0620548535 of www.defryskemarren.nl/melding
Doarpsnijs 484 mei 2024
Lees hier het nieuwste nummer van Doarpsnijs
Tanksij de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Harmen & Lieske Bangma Camping De Groninger Albert & Jeannet Bekedam Vakantiewoningen en groepsaccomodatie Bauke en Hedwig Beukens Garant Zaden Bed & Breakfast Lyklamastate Kamers en appartementen Kim van den Brom Total Support For Marine Jan Buma Buma Handel Ortwin Dellevoet Lopifit Gaasterland Johan A. Dijkstra Dierenarts Jelle Eppinga Boomkwekerij Runia Fourage BV Veevoeders Ede Groenhof Transportbedrijf / Verhuizingen Halbe Hielkema Bouw- en onderhoudsbedrijf Atze Hoekstra Douwe Hoekstra Kraanverhuur en Transport Tryntsje de Jong-Rienstra Kapsalon Tryntsje Mieke Koot Generatiethuis Koen Maronier Jachtwerf Maronier Lemmer Cees & Johannes v.d. Meer Van der Meer Mechanisatie Gebroeders Postma BHP Funderingstechniek Hendrik Postma Motorenreviesie / reparatie Marijke Postma Kniphúske kapsalon en nagelstudio Jan-Dirk van der Tol Feedtuber B.V. Runia Transport Nijemirdum Transportbedrijf Ruerd Vellinga Vellinga Werkschoenen en Kleding Annoesjka de Vries Pedicure De Vries Slagerij Oudemirdum Ilse Wezepoel Snuffelplezier Rianne Witteveen Dsign & printmkr De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e moanne by de minsken thús komt.

Weblinks

Een filmpje uit Brandpunt uit 1990 van de dodenherdenking door de kinderen uit de hoogste groep van de Basisschool uit Nijemirdum
De opening van de Omrin in Nijemirdum uit 1991
Dorpsfilm van Nijemirdum uit 1969
bijgewerkt
Het belang van Windows updates 02 Windows stelt met grote regelmaat updates voor het besturingssysteem ter beschikking. Zo vaak zelfs dat u uzelf af zou kunnen vragen waarom Windows updates zo belangrijk zijn en waarom u zo vaak uw besturingssysteem zou moeten updaten. Andere belangrijke redenen om regelmatig te updaten Een andere belangrijke reden om Windows regelmatig te updaten is, dat het zelfs voor een fabrikant als Microsoft niet mogelijk is een besturingssysteem te maken dat volledig foutvrij een haast ontelbare hoeveelheid hardware, software en apparatuur kan ondersteunen. Daarnaast vinden ook op het gebied van computeronderdelen, software en randapparatuur steeds nieuwe ontwikkelingen plaats waaraan het besturingssysteem aangepast moet kunnen worden. Bovendien kan het voorkomen dat bij het gebruik van een bepaald type hardware in combinatie met bepaalde software onvoorziene problemen kunnen ontstaan waardoor Windows niet werkt zoals het besturingssysteem behoort te werken. En daarnaast kunnen er uiteraard foutjes in het besturingssysteem zelf zitten die pas tijdens het gebruik van Windows door grote aantallen mensen naar boven komen. Ook Windows dient door Microsoft dan ook steeds doorontwikkeld te worden om ervoor te zorgen dat u als computergebruiker zo probleemloos mogelijk met uw computer kunt blijven werken. Maar ook hier weer geldt dat u het als computergebruiker dan wel mogelijk moet maken dat Windows zichzelf kan updaten.

Over Ons

Ontstaan van Nijemirdum

Tip’s en Trucs

Tuin

Video’s

Oude Foto’s

Andere video’s

Bestuur en Redaktie

Downloads

Op deze pagina kunt u het nieuwste exemplaar van "Doarpsnijs" als PDF downloaden, 2024 Maand Nummer pdf Groot januari Doarpsnijs 480 pdf 1.55 MB februari Doarpsnijs 481 pdf 2.23 MB maart Doarpsnijs 482 pdf 1.74 MB april Doarpsnijs 483 pdf 1.36 MB mei Doarpsnijs 484 pdf 1.40 MB juni juli / augustus september oktober november december Woonvisie In overleg met dorpsbelang van Nijemirdum is de werkgroep “Wenje” per 24 november 2009 overgegaan tot het oprichten van een stichting met de naam “Stichting Wenje Nijemardum” Lees of download hier de woonvisie "Wenje yn Nijemardum"
Agenda

Sponsors

Contact

De foto’s uit onze tuin worden regelmatig vernieuwd

Tuin fotoalbum

Gerlof Otter heeft een kanaal op youtube. Er staan ook video's op van het dorpsfeest en de vrijmarkt. Als je www.youtube.com intypt staat er bovenaan een zoekvenster. Je vult GerlofO in en je komt dan bij zijn video's. Ook kun je zoeken op Nijemirdum of Dorpsfeest. Ook muziek er daar te vinden, je typt maar een groep of muzikant in en je kunt ze bekijken en beluisteren. Gerlof heeft nog heel veel videomateriaal en zal daar steeds iets anders van op youtube zetten. Op deze pagina wordt zo nu en dan een andere video van Gerlof Otter geplaatst.
Onthulling Gedenkpaneel Hege Gerzen 14 10 2021
“Doarpsnijs” is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982. Kopij foar “Doarpsnijs” kin oant in wike foar de ferskining ynlevere wurde, dus oant de op ien nei lêste tongersdei fan ‘e moanne. Op dy dei is der in redaksjegearkomste en wurdt it krantsje gearstald. De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei 49 571310 Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a 572278 Annie de Kleine Lyklamawei 34 571364 Jantsje Akkerman Lyklamawei 27 571889 Coby Hospes Lyklamawei 23 0641696781 Rianne Witteveen Wytlansdykje 10 illustrator Sjoukje Kramer Wissebuurt 12 yn elkoarsetter E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com It bestjoer fan Doarpsbelang: Paul Rienstra (voorz) Lyklamawei 39 571652 Jelle Zijlstra (secr) Lyklamawei 4 0654612587 Dorpebelangnijemirdum@gmail.com Tom Wezepoel Lyklamawei 55 0620775676 (penningmeester, bankrek. NL30.RABO.0305.2441.59) Jelle Siemonsma Nij-Amerika 16 Thys Laffra Omrin 4 571551 Tiny Wildschut Lyklamawei 16 571619 Mieke Koot Lyklamawei 36 0654238830 E-mailadres buurtplysje: patrick.bottinga@politie.nl of www.politie.nl Kontaktpersoan gemeente: r.zijlstra@defryskemarren.nl tel: 0620548535 of www.defryskemarren.nl/melding
Lees hier het nieuwste nummer van Doarpsnijs
Doarpsnijs 484 mei 2024
Tanksij de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Harmen & Lieske Bangma Camping De Groninger Albert & Jeannet Bekedam Vakantiewoningen en groepsaccomodatie Bauke en Hedwig Beukens Garant Zaden Bed & Breakfast Lyklamastate Kamers en appartementen Kim van den Brom Total Support For Marine Jan Buma Buma Handel Ortwin Dellevoet Lopifit Gaasterland Johan A. Dijkstra Dierenarts Jelle Eppinga Boomkwekerij Runia Fourage BV Veevoeders Ede Groenhof Transportbedrijf / Verhuizingen Halbe Hielkema Bouw- en onderhoudsbedrijf Atze Hoekstra Douwe Hoekstra Kraanverhuur en Transport Tryntsje de Jong-Rienstra Kapsalon Tryntsje Mieke Koot Generatiethuis Koen Maronier Jachtwerf Maronier Lemmer Cees & Johannes v.d. Meer Van der Meer Mechanisatie Gebroeders Postma BHP Funderingstechniek Hendrik Postma Motorenreviesie / reparatie Marijke Postma Kniphúske kapsalon en nagelstudio Jan-Dirk van der Tol Feedtuber B.V. Runia Transport Nijemirdum Transportbedrijf Ruerd Vellinga Vellinga Werkschoenen en Kleding Annoesjka de Vries Pedicure De Vries Slagerij Oudemirdum Ilse Wezepoel Snuffelplezier Rianne Witteveen Dsign & printmkr De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e moanne by de minsken thús komt.

Weblinks

Een filmpje uit Brandpunt uit 1990 van de dodenherdenking door de kinderen uit de hoogste groep van de School van Nijemirdum
Een filmpje uit 1991 van de opening van de Omrin in Nijemirdum
Dorpsfilm uit 1969
Nijemardum.nl
Het belang van Windows updates 02 Windows stelt met grote regelmaat updates voor het besturingssysteem ter beschikking. Zo vaak zelfs dat u uzelf af zou kunnen vragen waarom Windows updates zo belangrijk zijn en waarom u zo vaak uw besturingssysteem zou moeten updaten. Andere belangrijke redenen om regelmatig te updaten Een andere belangrijke reden om Windows regelmatig te updaten is, dat het zelfs voor een fabrikant als Microsoft niet mogelijk is een besturingssysteem te maken dat volledig foutvrij een haast ontelbare hoeveelheid hardware, software en apparatuur kan ondersteunen. Daarnaast vinden ook op het gebied van computeronderdelen, software en randapparatuur steeds nieuwe ontwikkelingen plaats waaraan het besturingssysteem aangepast moet kunnen worden. Bovendien kan het voorkomen dat bij het gebruik van een bepaald type hardware in combinatie met bepaalde software onvoorziene problemen kunnen ontstaan waardoor Windows niet werkt zoals het besturingssysteem behoort te werken. En daarnaast kunnen er uiteraard foutjes in het besturingssysteem zelf zitten die pas tijdens het gebruik van Windows door grote aantallen mensen naar boven komen. Ook Windows dient door Microsoft dan ook steeds doorontwikkeld te worden om ervoor te zorgen dat u als computergebruiker zo probleemloos mogelijk met uw computer kunt blijven werken. Maar ook hier weer geldt dat u het als computergebruiker dan wel mogelijk moet maken dat Windows zichzelf kan updaten.