Over Ons

Bijgewerkt: zondag 14-04-2024 Nieuwe foto's uit de tuin en een nieuwe pc tip

Ontstaan van Nijemirdum

Tip’s en Trucs

Tuin

Video’s

Oude Foto’s

Andere video’s

Bestuur en Redaktie

Downloads

Op deze pagina kunt u het nieuwste exemplaar van "Doarpsnijs" als PDF downloaden, door met de linker muisknop op de link te klikken en dan rechtsboven te kiezen voor downloaden (in Chrome) en in Microsoft Edge en Firefox te kiezen voor opslaan. Ook kunt u “Doarpsnijs” van 2023 nog lezen/downloaden. 2023 2024 Maand Nummer pdf Groot Nummer pdf Groot januari Doarpsnijs 469 pdf 3.96 MB Doarpsnijs 480 pdf 1.55 MB februari Doarpsnijs 470 pdf 1.36 MB Doarpsnijs 481 pdf 2.23 MB maart Doarpsnijs 471 pdf 3.09 MB Doarpsnijs 482 pdf 1.74 MB april Doarpsnijs 472 pdf 1.17 MB mei Doarpsnijs 473 pdf 2.61 MB juni Doarpsnijs 474 pdf 2.04 MB juli / augustus Doarpsnijs 475 pdf 2.13 MB september Doarpsnijs 476 pdf 2.66 MB oktober Doarpsnijs 477 pdf 1.90 MB november Doarpsnijs 478 pdf 1.98 MB december Doarpsnijs 479 pdf 1.10 MB Woonvisie In overleg met dorpsbelang van Nijemirdum is de werkgroep “Wenje” per 24 november 2009 overgegaan tot het oprichten van een stichting met de naam “Stichting Wenje Nijemardum” Lees of download hier de woonvisie "Wenje yn Nijemardum" Om een pdf bestand te lezen heeft u een pdf-reader nodig, bv. Adobe Acrobat of het veel kleinere Foxit Reader, klik op de link om het programma te downloaden
Agenda

Sponsors

Contact

Tuin fotoalbum

De foto’s uit onze tuin worden regelmatig vernieuwd
Gerlof Otter heeft een kanaal op youtube. Er staan ook video's op van het dorpsfeest en de vrijmarkt. Als je www.youtube.com intypt staat er bovenaan een zoekvenster. Je vult GerlofO in en je komt dan bij zijn video's. Ook kun je zoeken op Nijemirdum of Dorpsfeest. Ook muziek er daar te vinden, je typt maar een groep of muzikant in en je kunt ze bekijken en beluisteren. Gerlof heeft nog heel veel videomateriaal en zal daar steeds iets anders van op youtube zetten. Op deze pagina wordt zo nu en dan een andere video van Gerlof Otter geplaatst.
Onthulling Gedenkpaneel Hege Gerzen 14 10 2021

15 tips om slimmer te printen 07

We printen wat af met zijn allen. Meer dan de helft van die prints wordt echter nooit gelezen. En hoe vaak komt een bijna leeg vel papier pagina 2 van 2’ uit de printer? Dat is een behoorlijke verspilling van grondstoffen. Tijd voor bespaartips: goed voor het milieu én goed voor je portemonnee.

13 Printvriendelijke webpagina’s

Webpagina’s zijn natuurlijk gemaakt om op een scherm te bekijken, ze bevatten veel printonvriendelijke inhoud. Sommige printerdrivers beschikken over een optie om te vermijden dat de achtergrond en allerlei reclame mee wordt afgedrukt. PrintFriendly gaat nog een stap verder. Deze webservice stript alle overbodige elementen van de webpagina, bovendien kun je passages wissen en zelfs de lettergrootte aanpassen. Je geeft de url van de webpagina in en klikt op de knop. In plaats van af te drukken, kun je ook een printvriendelijk pdf-bestand genereren. Strip niet teveel, want dan kan de leesbaarheid in het gedrang komen.

14 Oude printers inzetten

Heb je nog een oude printer die niet compatibel is met Windows 10 of wil je vanaf je Android-toestel documenten afdrukken dan kun je Google Cloudprinter inzetten. Zorg dat Google Chrome draait op de pc waarop de printer is aangesloten en typ in het adresvak chrome://devices. Druk op Enter. Daarna klik je op Printers toevoegen en je selecteert jouw printer. Zorg dat bent ingelogd met je Google-account, want de geselecteerde printer is gekoppeld aan jouw account. Vanaf nu kun je vanuit je Android-toestel en iedere computer vanuit Chrome afdruktaken sturen.

15 Logboek

Het is handig om je printer(s) te delen met alle huisgenoten, maar wellicht wil jewel een idee krijgen hoeveel afdrukken iedere gebruiker er doorheen jaagt. En hoeveel prints kun je maken voordat je nieuwe cartridges moet kopen? PaperCut Print Logger is het logboek dat alle printopdrachten bijhoudt. Dit programma werkt zowel op macOS, Windows en Linux en is gratis tot 5 gebruikers. In het logbestand lees je het tijdstip van de afdruk, de gebruiker, het aantal pagina’s, de documentnamen en details als de papierinstelling, kleurengebruik en meer… Als je de kostprijs van een pagina ingeeft, zal deze tool de rekening maken.
“Doarpsnijs” is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982. Kopij foar “Doarpsnijs” kin oant in wike foar de ferskining ynlevere wurde, dus oant de op ien nei lêste tongersdei fan ‘e moanne. Op dy dei is der in redaksjegearkomste en wurdt it krantsje gearstald. De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei 49 571310 Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a 572278 Annie de Kleine Lyklamawei 34 571364 Jantsje Akkerman Lyklamawei 27 571889 Coby Hospes Lyklamawei 23 0641696781 Rianne Witteveen Wytlansdykje 10 illustrator Sjoukje Kramer Wissebuurt 12 yn elkoarsetter E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com It bestjoer fan Doarpsbelang: Paul Rienstra (voorz) Lyklamawei 39 571652 Jelle Zijlstra (secr) Lyklamawei 4 0654612587 Dorpebelangnijemirdum@gmail.com Tom Wezepoel Lyklamawei 55 0620775676 (penningmeester, bankrek. NL30.RABO.0305.2441.59) Jelle Siemonsma Nij-Amerika 16 Thys Laffra Omrin 4 571551 Tiny Wildschut Lyklamawei 16 571619 Mieke Koot Lyklamawei 36 0654238830 E-mailadres buurtplysje: patrick.bottinga@politie.nl of www.politie.nl Kontaktpersoan gemeente: r.zijlstra@defryskemarren.nl tel: 0620548535 of www.defryskemarren.nl/melding
Doarpsnijs 482 maart 2024
Lees hier het nieuwste nummer van Doarpsnijs
Tanksij de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Harmen & Lieske Bangma Camping De Groninger Albert & Jeannet Bekedam Vakantiewoningen en groepsaccomodatie Bauke en Hedwig Beukens Garant Zaden Bed & Breakfast Lyklamastate Kamers en appartementen Kim van den Brom Total Support For Marine Jan Buma Buma Handel Ortwin Dellevoet Lopifit Gaasterland Johan A. Dijkstra Dierenarts Jelle Eppinga Boomkwekerij Runia Fourage BV Veevoeders Ede Groenhof Transportbedrijf / Verhuizingen Halbe Hielkema Bouw- en onderhoudsbedrijf Atze Hoekstra Douwe Hoekstra Kraanverhuur en Transport Tryntsje de Jong-Rienstra Kapsalon Tryntsje Mieke Koot Generatiethuis Koen Maronier Jachtwerf Maronier Lemmer Cees & Johannes v.d. Meer Van der Meer Mechanisatie Gebroeders Postma BHP Funderingstechniek Hendrik Postma Motorenreviesie / reparatie Marijke Postma Kniphúske kapsalon en nagelstudio Jan-Dirk van der Tol Feedtuber B.V. Runia Transport Nijemirdum Transportbedrijf Ruerd Vellinga Vellinga Werkschoenen en Kleding Annoesjka de Vries Pedicure De Vries Slagerij Oudemirdum Ilse Wezepoel Snuffelplezier Rianne Witteveen Dsign & printmkr De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e moanne by de minsken thús komt.

Weblinks

Een filmpje uit Brandpunt uit 1990 van de dodenherdenking door de kinderen uit de hoogste groep van de Basisschool uit Nijemirdum
De opening van de Omrin in Nijemirdum uit 1991
Dorpsfilm van Nijemirdum uit 1969
bijgewerkt

Over Ons

Ontstaan van Nijemirdum

Tip’s en Trucs

Tuin

Video’s

Oude Foto’s

Andere video’s

Bestuur en Redaktie

Downloads

Op deze pagina kunt u het nieuwste exemplaar van "Doarpsnijs" als PDF downloaden, 2024 Maand Nummer pdf Groot januari Doarpsnijs 480 pdf 1.55 MB februari Doarpsnijs 481 pdf 2.23 MB maart Doarpsnijs 482 pdf 1.74 MB april mei juni juli / augustus september oktober november december Woonvisie In overleg met dorpsbelang van Nijemirdum is de werkgroep “Wenje” per 24 november 2009 overgegaan tot het oprichten van een stichting met de naam “Stichting Wenje Nijemardum” Lees of download hier de woonvisie "Wenje yn Nijemardum"
Agenda

Sponsors

Contact

De foto’s uit onze tuin worden regelmatig vernieuwd

Tuin fotoalbum

Gerlof Otter heeft een kanaal op youtube. Er staan ook video's op van het dorpsfeest en de vrijmarkt. Als je www.youtube.com intypt staat er bovenaan een zoekvenster. Je vult GerlofO in en je komt dan bij zijn video's. Ook kun je zoeken op Nijemirdum of Dorpsfeest. Ook muziek er daar te vinden, je typt maar een groep of muzikant in en je kunt ze bekijken en beluisteren. Gerlof heeft nog heel veel videomateriaal en zal daar steeds iets anders van op youtube zetten. Op deze pagina wordt zo nu en dan een andere video van Gerlof Otter geplaatst.
Onthulling Gedenkpaneel Hege Gerzen 14 10 2021

15 tips om slimmer te printen 07

We printen wat af met zijn allen. Meer dan de helft van die prints wordt echter nooit gelezen. En hoe vaak komt een bijna leeg vel papier pagina 2 van 2’ uit de printer? Dat is een behoorlijke verspilling van grondstoffen. Tijd voor bespaartips: goed voor het milieu én goed voor je portemonnee.

13 Printvriendelijke webpagina’s

Webpagina’s zijn natuurlijk gemaakt om op een scherm te bekijken, ze bevatten veel printonvriendelijke inhoud. Sommige printerdrivers beschikken over een optie om te vermijden dat de achtergrond en allerlei reclame mee wordt afgedrukt. PrintFriendly gaat nog een stap verder. Deze webservice stript alle overbodige elementen van de webpagina, bovendien kun je passages wissen en zelfs de lettergrootte aanpassen. Je geeft de url van de webpagina in en klikt op de knop. In plaats van af te drukken, kun je ook een printvriendelijk pdf-bestand genereren. Strip niet teveel, want dan kan de leesbaarheid in het gedrang komen.

14 Oude printers inzetten

Heb je nog een oude printer die niet compatibel is met Windows 10 of wil je vanaf je Android-toestel documenten afdrukken dan kun je Google Cloudprinter inzetten. Zorg dat Google Chrome draait op de pc waarop de printer is aangesloten en typ in het adresvak chrome://devices. Druk op Enter. Daarna klik je op Printers toevoegen en je selecteert jouw printer. Zorg dat bent ingelogd met je Google-account, want de geselecteerde printer is gekoppeld aan jouw account. Vanaf nu kun je vanuit je Android-toestel en iedere computer vanuit Chrome afdruktaken sturen.

15 Logboek

Het is handig om je printer(s) te delen met alle huisgenoten, maar wellicht wil jewel een idee krijgen hoeveel afdrukken iedere gebruiker er doorheen jaagt. En hoeveel prints kun je maken voordat je nieuwe cartridges moet kopen? PaperCut Print Logger is het logboek dat alle printopdrachten bijhoudt. Dit programma werkt zowel op macOS, Windows en Linux en is gratis tot 5 gebruikers. In het logbestand lees je het tijdstip van de afdruk, de gebruiker, het aantal pagina’s, de documentnamen en details als de papierinstelling, kleurengebruik en meer… Als je de kostprijs van een pagina ingeeft, zal deze tool de rekening maken.
“Doarpsnijs” is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982. Kopij foar “Doarpsnijs” kin oant in wike foar de ferskining ynlevere wurde, dus oant de op ien nei lêste tongersdei fan ‘e moanne. Op dy dei is der in redaksjegearkomste en wurdt it krantsje gearstald. De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei 49 571310 Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a 572278 Annie de Kleine Lyklamawei 34 571364 Jantsje Akkerman Lyklamawei 27 571889 Coby Hospes Lyklamawei 23 0641696781 Rianne Witteveen Wytlansdykje 10 illustrator Sjoukje Kramer Wissebuurt 12 yn elkoarsetter E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com It bestjoer fan Doarpsbelang: Paul Rienstra (voorz) Lyklamawei 39 571652 Jelle Zijlstra (secr) Lyklamawei 4 0654612587 Dorpebelangnijemirdum@gmail.com Tom Wezepoel Lyklamawei 55 0620775676 (penningmeester, bankrek. NL30.RABO.0305.2441.59) Jelle Siemonsma Nij-Amerika 16 Thys Laffra Omrin 4 571551 Tiny Wildschut Lyklamawei 16 571619 Mieke Koot Lyklamawei 36 0654238830 E-mailadres buurtplysje: patrick.bottinga@politie.nl of www.politie.nl Kontaktpersoan gemeente: r.zijlstra@defryskemarren.nl tel: 0620548535 of www.defryskemarren.nl/melding
Lees hier het nieuwste nummer van Doarpsnijs
Doarpsnijs 482 maart 2024
Tanksij de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Harmen & Lieske Bangma Camping De Groninger Albert & Jeannet Bekedam Vakantiewoningen en groepsaccomodatie Bauke en Hedwig Beukens Garant Zaden Bed & Breakfast Lyklamastate Kamers en appartementen Kim van den Brom Total Support For Marine Jan Buma Buma Handel Ortwin Dellevoet Lopifit Gaasterland Johan A. Dijkstra Dierenarts Jelle Eppinga Boomkwekerij Runia Fourage BV Veevoeders Runia Fourage BV Veevoeders Ede Groenhof Transportbedrijf / Verhuizingen Halbe Hielkema Bouw- en onderhoudsbedrijf Atze Hoekstra Douwe Hoekstra Kraanverhuur en Transport Tryntsje de Jong-Rienstra Kapsalon Tryntsje Mieke Koot Generatiethuis Koen Maronier Jachtwerf Maronier Lemmer Cees & Johannes v.d. Meer Van der Meer Mechanisatie Gebroeders Postma BHP Funderingstechniek Hendrik Postma Motorenreviesie / reparatie Marijke Postma Kniphúske kapsalon en nagelstudio Jan-Dirk van der Tol Feedtuber B.V. Runia Transport Nijemirdum Transportbedrijf Ruerd Vellinga Vellinga Werkschoenen en Kleding Annoesjka de Vries Pedicure De Vries Slagerij Oudemirdum Ilse Wezepoel Snuffelplezier Rianne Witteveen Dsign & printmkr De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e moanne by de minsken thús komt.

Weblinks

Een filmpje uit Brandpunt uit 1990 van de dodenherdenking door de kinderen uit de hoogste groep van de School van Nijemirdum
Een filmpje uit 1991 van de opening van de Omrin in Nijemirdum
Dorpsfilm uit 1969
Nijemardum.nl